DORADCA ADR BHP

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizująca się w doradztwie ds. bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych (ADR) oraz w kompleksowych usługach w zakresie BHP na terenie całego kraju ze szczególny uwzględnieniem województwa podlaskiego i mazowieckiego.

Niebezpieczne materiały ADR

Materiałami niebezpiecznymi ADR są materiały wskazane w Międzynarodowej konwencji dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych ADR, sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r. Załącznik A, określa 13 klas zagrożeń oraz zawiera szczegółową klasyfikację tych materiałów w poszczególnych klasach: KLIKNIJ

Zacznij bezpieczny transport dzięki nam

Współpracujemy w oparciu o zasady outsourcingu. Jako podmiot zewnętrzny
wspieramy przedsiębiorców swoją wiedzą oraz doświadczeniem.
Zadzwoń do nas!

Andrzej Jarząbski Doradca ADR BHP

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizująca się w doradztwie ds. bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych (ADR) oraz w kompleksowych usługach w zakresie BHP na terenie całego kraju ze szczególny uwzględnieniem województwa podlaskiego i mazowieckiego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy Zadzwoń teraz!

Oferta

Ważne - Wyłączenia w transporcieDoradca ADR

Przedsiębiorco jeśli twoja działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinieneś wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Doradca ADR dla Ciebie przez 24hW zakresie materiałów niebezpiecznych ADR zajmujemy się:

Dla naszych klientów staramy się pomagać w każdym czasie. Jeżeli jesteś kierowcą i często jesteś kontrolowany przez ITD sam wiesz jak ważna jest konretna i rzeczowa odpowiedź. W trudniejszych sprawach czasem musimy skorzystać z materiałów źródłowych. Ważne jest to, że nikogo nie pozostawiamy bez odpowiedzi. Firmy produkcyjne zachęcamy do konsultacji w sprawie doboru opakowań przeznaczonych dla transportu ADR.

Aktualne przepisy ADRAktualne przepisy ADR

Tu znajdziesz aktualne przepisy dotyczące tematyki trasportu towarów niebezpiecznych obowiązujące w Polsce. Jeśli jesteś zainteresowany tematyką ADR możesz sam sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące oznakowania ADR, właściwego wypełniania dokumentów przewozowych, ograniczeń przy przewozach. Jeśli nie masz cierpliwości na szukanie właściwych informacji - po prostu skontaktuj się z Doradcą ADR. Link do przepisów ADR.

Szkolenia ADRSzkolenia ADR

Szkoleniu ADR podlegają kierowcy nie posiadający uprawnień na kierowanie pojazdami ADR. Również magazynierzy, spedytorzy i personel zajmujący się tworzeniem dokumentacji trasportowej podlega przeszkoleniu przez Doradcę ADR. Prowadzimy szkolenia specjalistyczne dla firm w zakresie tematyki związanej z ADR. Dla naszych klientów szkolenia są bezpłatne po podpisaniu umowy.

Nadal się zastanawiasz. Skontaktuj się z nami tutaj

Tworzymy rozwiązania dla firm minimalizujące ryzyko zaistnienia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pracowników, a tym samym wywołujących straty finansowe dla firm. Opracowujemy procedury bezpieczeństwa w zakresie odpowiedniego sposobu pakowania, ładowania i przewozu towarów niebezpiecznych ADR oraz BHP, co w dużym stopniu może przełożyć się na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmierzają do poprawy stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach różnych branż takich jak: transportowa, chemiczna, rolnicza (nawozy i pestycydy), budowlana, piwowarska, kosmetyczna czy też spożywcza wykorzystująca w produkcji materiały niebezpiecznymi, poprzez kompleksową obsługę w zakresie ADR i działania związane z przepisami BHP. Dzięki nam ryzyko związane z czynnikami niebezpiecznymi wykorzystywanymi działalności jest minimalizowane, tak aby uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z szkodą w mieniu i zdrowiu.

Realizując co raz to nowsze zlecenia w zakresie materiałów niebezpiecznych ADR oraz kompleksowej obsługi BHP, postawiliśmy na najlepszych specjalistów z posiadających uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa zakresie transportu drogowym ADR oraz specjalistów BHP, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach kontroli jaki i rynku przedsiębiorstw prywatnych. W sprawach wymagających udziału prawnika współpracujemy z Kancelarią Radcy Prawnego.

Nasza siedziba i dane kontaktowe

Białystok
ul. Transportowa 16/39
15-399 Białystok
NIP 844 192 26 32
Telefon: +48 793 443 435
Email: andrzejjarzabskiadr@gmail.com